Nákupní košík

Stupeň krytí

Stupeň krytí (IPX) udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu (z anglického ingress protection) definovaném mezinárodním standardem IEC 60529. Kód tvoří 2 cifry: první udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá stupeň krytí před vniknutím vody. Nejvyšším stupněm ochrany tak je IP69.

Stupně krytí před nebezpečným dotykem / vniknutím, cizích předmětů:

 • IP 0x                bez ochrany  /  bez ochrany
 • IP 1x                dlaní  /  velkých
 • IP 2x (IPxxB)     prstem  /  malých
 • IP 3x                nástrojem (>2,5 mm)  /   drobných
 • IP 4x (IPxxD)    nástrojem, drátem (>1 mm)  /   velmi drobných
 • IP 5x                jakoukoliv pomůckou  /   prachu částečně
 • IP 6x                jakoukoliv pomůckou  /   prachu úplně

Stupně krytí před nebezpečným vniknutím vody (specifikace IPX):

 • IP x0     bez ochrany
 • IP x1     Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.
 • IP x2     Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
 • IP x3     Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.
 • IP x4     Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
 • IP x5     Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
 • IP x6     Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
 • IP x7     Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.
 • IP x8     Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.
 • IP x9     Chráněno proti tlakové vodě (WAP)

Zdroj: wikipedia.org https://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_kryt%C3%AD

Kontakt

Telefon a fax:

222 523 380

E-mail:

Pavol Mayer Čajka Tel: 739 469 908

Michal Končitík Tel: 739 469 906

Prodejna

EPROFI.CZ s.r.o.
Koněvova 160
130 00 Praha 3

Tel.: 222 523 380
Fax: 222 523 380

Otevřeno ve všední dny
8:00 – 17:30

Ukázat na mapě